Covid-19 (Korona Virüs) Önlemlerimiz Hakkında Bilgilendirme

Değerli Hastalarımız ve yakınları,

Korona (Covid-19) virüsüne karşı aldığımız koruyucu önlemleri sizlerle paylaşmak isteriz. Önlemlerimiz, Türk Diş Hekimleri Birliği’nin yayınladığı resmi talimatlara ek olarak uzman otoritelerin görüşleri danışmanlığında belirlenmiştir.

Hastalara ve diş polikliniği çalışanlarına, el hijyeni, solunum hijyeni ve öksürük görgü kuralları hakkında talimatlar (uygun dillerde) sağlamak için girişte ve stratejik yerlerde (örn. Bekleme alanları, asansörler, kafeteryalar) görsel uyarılar simgesi (örn. İşaretler, posterler) yayınladık.

Talimatlar, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzı örtmek için kağıt mendil/havluların nasıl kullanılacağını, kağıt mendi/havluların ve kontamine maddelerin atık kaplarına nasıl atılacağını ve el hijyeninin nasıl ve ne zaman yapılacağını içermektedir.

Klinik girişimizde, bekleme odalarında ve hasta kayıtlarda,% 60-95 alkollü alkol bazlı el ovma (ABHR), kağıt mendil/havlular ve atıklar için dokunmasız çöp kutuları ve dokunmasız  prizler dahil olmak üzere solunum hijyeni ve öksürük görgü kuralları için malzemeler sağlamış bulunuyoruz.

Hastaların Randevu Anında Değerlendirilmesi

Ön kontrol personeli hastalara telefon ile randevu verilirken sağlık durumu, temas veya seyahat geçmişi hakkında sorular sormaktadır.

Hasta ilişkileri sorumlumuz bulunduğu bekleme alanına giren hasta öncelikle el dezenfektanı kullanması konusunda teşvik etmektedir, seyahat öyküsü sorgulanır ve ateş ölçümü yapılır. (14 gün önce kendisi veya yakını salgın bölgesinde olanlar ve yurt dışından gelenler risk grubunu oluşturmaktadır).

Reşit olan ve bakım gerektirmeyen hastaların yakınları bekleme alanına girmemelidir. Bekleme alanı sık sık dezenfekte edilmektedir ve ortam havalandırılmalıdır. Randevu aralıkları uzun tutularak, hasta bekleme alanlarındaki teması minizimize edilmektedir. Bekleme alanlarında el temasını arttıracak gazete ve dergi pandemi süresince bulundurmuyoruz.

Dental ünite alınacak hastalardan öncelikle aydınlatılmış onam formunu okuması ve imzalaması istenmektedir. Hasta Anamnez formu hekim tarafından ayrıntılı olarak doldurulmaktadır.

Hasta anamnez formu 2 hafta öncesi salgın bölgesi veya yurt dışı seyahat bilgisi, yakın bir geçmişte influenza ve ateş ile ilgili bilgilerini de içermektedir.

Hasta tedavisi sırasında aseptik kurallara uyulmaktadır. Hasta ünite oturmadan önce paketlenerek steril olmuş gazlı bezler, alet, araç ve gereçler ile steril aletlerin yanına kirli atıkların konulacağı bardak hazırlanmaktadır.

İşlem öncesi hastalara %1 hidrojen peroksit veya % 0.2 povidon iodine içeren gargara vermekteyiz.

Dentlotus sağlık personelinin Corona önlemleri

Hekim tarafından el hijyeni sağlanmaktadır (Alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama veya el yıkama).

 • Tüm hasta temasından önce ve sonra el ile bulaşıcı materyalle temastan ve eldivenler giyilmeden önce de dahil olmak üzere el hijyenini gerçekleştirilmektedir.
 • Kişisel koruyucu ekipmanı çıkardıktan sonra el hijyeni, çıkarma işlemi sırasında çıplak ellere aktarılmış olabilecek patojenlerin giderilmesi için özellikle önemlidir.
 • % 60-95 alkol bazlı el antiseptiği kullanarak veya en az 20 saniye boyunca elleri sabun ve suyla yıkayarak el hijyeni yapılmaktadır.
 • Kişisel koruyucu ekipman; Hekim dental işlem sırasında cilt ve mukozayı korumak için önlük, maske, gözlük, koruyucu kalkan ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmaktadır.

Maske;

 • Hasta odasına veya bakım alanına girmeden önce bir maske veya yüz maskesi takılmaktadır. 
 • Bir aerosol üretici prosedürü gerçekleştirirken veya muayene esnasında yüz maskesi, cerrahi maske vaya mümkünse daha yüksek seviyede koruma sunan N95 maskeleri kullanılmaktadır.
 • Tek kullanımlık solunum maskeleri ve yüz maskeleri, hastanın odasından veya bakım alanından çıktıktan ve kapıyı kapattıktan sonra çıkarılıp, atılmaktadır. Maskeyi veya yüz maskesini attıktan sonra el hijyeni uygulanmaktadır.

Göz koruması;

 • Hasta odasına veya bakım alanına girişte göz korumasını (gözlük veya yüzün önünü ve yanlarını örten tek kullanımlık bir yüz siperi) takılmaktadır.

Eldiven;

 • Hasta odasına veya bakım alanına girişte temiz eldiven takılmaktadır.
 • Yırtılmış veya kirlenmiş eldivenler derhal değiştirilmektedir.
 • Hasta odasından veya bakım alanından çıkarken eldivenler çıkarılıp atılmakta ve hemen el hijyeni uygulanmaktadır.
Pov of patient getting dental treatment in dentist office Stomatolog wearing safety gear against coronavirus during heatlhcare check of patient.

Önlük;

 • Hasta odasına veya bölgesine girişte temiz izolasyon kıyafeti giyilmektedir.
 • Hasta odasından veya bakım alanından ayrılmadan önce izolasyon kıyafeti tıbbi atıklara atılmaktadır.
 • Tek kullanımlık önlükler kullanımdan sonra atılmaktadır. Kumaş önlükler her kullanımdan sonra uygun prosedürlerle yıkanmaktadır.
 • Hasta tedavisi bittikten sonra gözlük/yüz koruyucu ve maske çıkarılarak tekrar el hijyeni (alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama veya el yıkama) sağlanmaktadır.Acil tedavi ihtiyacı olan hastalara uygulanacak tedaviler izole ve iyi havalanan bir odada yapılmaktadır.
 • Aerosol yaratacak işlemlerden olabildiğince kaçınılmalı, zorunlu durumlarda her hasta değişiminde başlık ve hava su spreyi uçları değiştirilmeli/sterilize edilmektedir. Bu tür işlemlerde kontaminasyon riskini minimuma indirmek için dört elle ve rubber dam kullanılarak çalışılmakta, aerosol üreten diş prosedürleri için yüksek hızlı-geniş ağızlı aspiratörler kullanılmaktadır.Kan-kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler (önlük, bardak, eldiven, maske, bone, doktor önlüğü, çekilmiş diş, tükrük emici ucu, pansuman malzemesi vb.), kesici-delici atıklar:enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bistüri, kırılmış ampül vb. tıbbi atık kutusuna atılmaktadır.Kullanılan materyallerin dış yüzeyleri, siper ve gözlük gibi koruyucular hızlı yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilmektedir. Steril olmayan mikromotor, cavitron , aeratör, piyasemen başlıkları bir başka hastaya kullanılmamaktadır. Mikromotor, kavitron, aeratörler ve piyasemen kullanıldıkları takdirde steril edilmek üzere sterilizasyona gönderilmektedir.Kirli aletler, içinde enzimatik / dezenfektan solüsyon bulunan kirli kutusuna bırakılmaktadır.Yüzeyler (ünit tablası, hortumlar, tetiyer, reflektör kolu v.b) hızlı yüzey dezenfektanı sıkılmış gazlı bez veya dezenfektan mendil ile (İlk mendille yüzey temizlenir; sonra atılır; ikinci bir mendille yüzey yine silinir ve dezenfektanın etkisi için beklenir) temizden kirliye doğru silinmektedir.
 • Kreşuar yıkanıp kirinden arındırıldıktan sonra dezenfekte edilmektedir. (Klor oranı 10000 ppm olacak şekilde hazırlanmış klor tablet solüsyonu).
 • Her işlem sonrasında ve hasta odadan ayrıldıktan sonra çalışma alanı ve çevresinin temizliği ve dezenfeksiyonunu takiben ortam havalandırılmaktadır. (Kapı kolları, çekmece kulpları, tedavide kullanılan alet ve cihazlar v.b)
 • Hasta tedavisi esnasında klinikte bulunan tüm yardımcı personel uygun kişisel koruyucu ekipmanları ile hazır bulunmaktadır.
 • Klinik ortamlarda en basit işlemler sırasında bile mutlaka klinik kıyafeti giyilmektedir.Tıbbi atık prosedürlerinde değerlendirme, ayırma, depolama ve transfer prensiplerine uyulmaktadır.

Size ve sevdiklerinize, güvenli ve sağlıklı geçireceğimiz günler diliyoruz.

@2021 Dentlotus Lotus İstanbul Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından tüm hakları saklıdır.